Cins Nedir ?

0
975

Cins, bazı dillerde eril, dişil ya da yansız olma özelliği belirten dilbilgisi kategorisi.

Fransızca, İspanyolca ve ıtalyanca gibi çağdaş Hint-Avrupa dillerinde adlar, eril ve dişil olarak iki cinse ayrılırken, Rusça ve Almancada üç cinste toplanır; üçüncü cinsi yansız adlar oluşturur. Eril varlıkları belirten adlar hemen bütün durumlarda eril, aynı biçimde,dişil varlıkları belirten adlarda dişildir. Oteki adlarda cins, rastlantısaldır.

Fransızcadan verilen şu örneklerde belgisiz tanımlık ve sıfat, niteledikleri adın eril (poeme: “şiir”) ya da dişil (piece: “oyun”) olmasına bağlı olarak biçimsel değişikliklere uğrar: un poeme interessant (ilginç bir şiir), une piece interessante (ilginç bir oyun).

Svahili ve birçok başka dilin cins sisteminde, nesnelerin doğal cinsleriyle dil bilgisindeki cinsleri arasındaki ilişki daha kesin olarak belirlenmiştir. Bu tür dillerde canlı ve cansız varlıkları, bitkileri, hayvanları, aletleri ve belli biçimlere sahip nesneleri kapsayan cins sınıfları vardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here