Lala

0
1559
lala

Lala, Osmanlı şehzadelerini eğitmekle görevli devlet adamı. Selçuklularda bu görevi atabegler yapardı. Osmanlı şehzadelerinin sancakbeyi ve beylerbeyi olarak görev yaptıkları 16. yüzyıl sonlarına değin, lalaların önemli konumları vardı. Şehzadeyi geleceğin hükümdan olarak yetiştiren lalaların siyasal ve askeri olaylara katıldıklan da olurdu. Tahta geçen yeni padişah, lalalarının en kıdemlisi olan “Lalapaşa”yı vezirliğe, bazen de sadrazamlığa getirirdi. III. Mehmed’den (hd 1595-1603) sonra, taşra yöneticiliğine gönderilmeyerek sarayda “kafes” hapsine alınan şehzadelere hasodalılardan üçer lala atanır, bunların kıdemlisine de “başlala” sanı verilirdi. Saray ve konaklarda, hizmete yeni alınanlara genel kuralları ve hizmetin özelliklerini öğretenlere de lala denirdi.

lala

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here