İzotop Seyreltme

0
1466

İzotop seyreltimi (İzotop Seyreltme), bir madde içindeki belirli bir elementin kütlesini ve miktarını ölçmede kullanılan radyokimyasal çözümleme yöntemi. Ölçüm sırasında maddeye, ölçülmek istenen elementin belirli bir miktardaki radyoizotopu katılır ve aynı elementin kararlı izotopuyla kanştırılır. Daha sonra bu karışımdan bir örnek alınarak incelenir. Örnek içindeki radyoaktif izotop ile kararlı izotopun miktarlan ölçülerek bunların oranları belirlenir. Belirlenen bu orana ve katılan radyoizotop miktarına göre elementin hem miktarı hem de kütlesi bulunabilir. Örneğin potasyum-argerıla tarihlerne yönteminde, Yer atmosferindeki argon-40 ve argon-36 elementlerinin toplam miktarı, argon-38’le seyreltim tekniğiyle bulunmuştur.

Klasik yöntemlerle duyarlı nicel çözümleme yapmanın zor olduğu durumlarda izotop seyreltimi yönteminden yararlanılır. Ka
yaç örneklerindeki ve Yer’e düşen göktaşlarındaki eser elementlerin varlıklarının ve dağılımlarının saptanması gibi jeofiziksel incelemelerde de bu yöntem uygulanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here