İskonto Haddi (Reeskont Oranı)

0
2308
iskonto haddi

İskonto haddi, REESKONT ORANI olarak da bilinir, merkez bankalarınca ticari bankalara ve öbür mali aracı kurumlara verilen kredilerde uygulanan faiz oranı. Eskiden bu faiz, bir iskonto biçiminde yani faizin kredi miktarından düşürülmesi yoluyla uygulanırdı. Ama günümüzde iskonto haddi teriminin sürmesine karşın uygulama gerçek bir faiz oranı biçimini almıştır.

iskonto haddi

İskonto haddi, bir ekonomideki kredi koşullannın önemli bir göstergesidir. İskonto haddinin yükseltilmesi ya da düşürülmesi bankaların borçlanma maliyetlerini, dolayısıyla verdikleri kredilerde uyguladıkları faiz oranını etkiler. İskonto haddi ekonomik durgunluk ve enflasyonla mücadelede bir araç olarak kabul edilir. Ayrıca, ödemeler dengesi açıklarını kapatma ve sermayenin uluslararası hareketini düzenleme amacıyla da kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here