Güfti

0
1994
güfti

Güfti, asıl adı ALİ (Doğum Edirne, Ölüm 1677), Osmanlı tezkire yazarı ve divan şairi. Yaşamına ilişkin fazla bilgi yoktur. Edirne’de medrese öğrenimini tamamladıktan sonra müderrislik ve Rumeli’nin çeşitli eyaletlerinde uzun süre kadılık yaptı. Şiirlerinden Farsçayı çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. İnce bir lirizmle gazeller ve başarılı rubailer yazmıştır. 1658-60 arasında kaleme aldığı sanılan ve Türk edebiyatında bir başka örneği olmayan Teşrifatü’ş-Şuara adlı tezkiresinde 5 şairi hicvederek ve şiirlerinden örnekler vererek anlatmıştır. Yapıttaki nükteler çoğu zaman yergi sınırını aşar. Ayrıca Divan’ı, Zellename adlı manzum bir hicvi, Gamname ve Şah ü Derviş adlı mesnevileri vardır.

güfti

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here