Gökdelenler Yıkılıyor

0
880

İstanbul 4. İdare Mahkemesi Zeytinburnu’ndaki ‘OnaltıDokuz’ kulelerine silueti bozduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı.

Yalnızca siluete etki eden katlarının yıkılacağı belirtilen gökdelenlerin daha önce de yapı ruhsatı ve imar planı iptal edilmişti. 14 Eylül 2011 günü gazetede , ‘tarihi siluete giren gökdelen’ adıyla çıkan haber, kamuoyunu oldukça etkilemişti. Buna rağmen inşaat hızla yükselmeye devam etmişti. Gökdelenler için Bölge İdare mahkemesinde iki ayrı dava açıldı. Davalardan biri gökdelenlerin yapımına izin veren 1/5000 ile 1/1000 ölçekli nâzım imar planlarının iptaline, diğeri ise Avukat Cihat Gökdemir tarafından açılan ve inşaatın mühürlenerek durdurulması, silueti bozan kısmın yıkılmasına yönelikti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 09.05.2013 tarihli yapı ruhsatını ve imar planlarını iptal ettiği kararını da hatırlatarak şunları dile getirdi: “Yapıya ilişkin yapı ruhsatlarının ve dayanağı imar planlarının hukuka aykırı olduğunun yargı kararıyla ortaya konularak iptaline karar verilmiştir. Bu iptal hükmü ile söz konusu yapıların, hukuka uygun olarak tesis edilen bir takım işlemler silsilesini geçirmek suretiyle inşa edilmemiş olduğunun belirlenmesi hususu da göz önünde bulundurulduğundan 2863 sayılı kanunun 61. maddesinde öngörülen ‘Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadır’ hükmü karşısında İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.08.2011 tarihli kararı doğrultusunda uyuşmazlığa konu yapıların yıkımı gerekirken aksi yönünde tesis edilen işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamıştır.’’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30 gün içinde kararı uygulamak zorunda olduğu bildirildi.

Haberin tamamı için: 

hurriyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here