Arz Eğrisi

0
1698
arz eğrisi

Arz Eğrisi, iktisatta, bir satıcının sunmak istediği ve sunabildiği ürünün miktarı ile ürün fiyatı arasındaki ilişkinin grafik anlatımı. Grafiğin dikeyekseninde ürün fiyatı, yatayekseninde ise sunulan ürünün miktarı gösterilir.

arz eğrisi

Ürün fiyatı ile sunulan miktar arasında doğrudan bir ilişki olması nedeniyle, tipik bir arz eğrisi soldan sağa doğru yükselir. Bir başka deyişle pazardaki bir malın fiyatı yükseldikçe, sunulan miktar da artar. Bu ilişki, belirli koşulların sabit kalmasına (ceteris paribus) bağlıdır. Bunlar pazardaki satıcı sayısı, teknolojinin durumu, üretim maliyeti, satıcının fiyat beklentisi, tamamlayıcı mallar ile ikame mallarının fiyatları gibi koşullardır. Bunlardan herhangi birindeki değişiklik, arz eğrisinde kaymaya neden olur. Eğride sola doğru bir kayma, belirli bir fiyatta piyasaya sunulınak istenen ürünün miktarındaki bir düşüşü gösterirken, sağa doğru kayma miktardaki yükselmeyi yansıtır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here