Açık Maden İşletmesi

0
1542
açık maden işletmesi

Açık Maden İşletmesi, kömür ya da başka bir maden damarını örten toprak ve kayaları temizleyerek açığa çıkan madenin işletilmesi. Aynı yöntem kömür damarlanna uygulandığı zaman “açık kömür işletmesi” adını alır. Bu teknik, toprak yüzeyinde üstü tekniği, demir, bakır ve fosfat cevherlerinin çıkanlmasında da uygulanır.

açık maden işletmesi

Açık maden işletmesi, özellikle geniş bir alanın yüzeyindeki toprak ve kayaların kolayca temizlenebildiği düz arazilerde ve yatay damarlarda ekonomiktir. Yatakların engebeli ya da dağlık arazide bulunduğu durumlarda, bir yanı eğimli, öbür yanı neredeyse dik bir duvar biçiminde bir teras oluşturmaya dayanan bir tesviye yöntemine başvurulur.

Açık maden işletmeciliği özellikle ABD’de eleştirilere konu olmuştur. Çünkü, açık işletmecilik yapılan topraklan eski durumuna getirecek önlemler alınmadıkça, arazinin doğal yapısı bozulur. Bu tür kömür çıkartma yöntemi İstanbul’un Karadeniz kıyılannda, özellikle Ağaçlı yöresinde uygulanmakta ve benzer sorunlar yaratmaktadır. Yöredeki doğal bitki örtüsü neredeyse yok olmuş durumdadır. ABD’de birçok eyalet yönetimi ve federal hükümet, araziyi eski yapısına getirme zorunluğu koyan yasalar çıkarmış, birçok üretici de bu çalışmalara gönüllü olarak katılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here