Trombositopoez

0
868

Trombositopoez, Kemik iliğinde oluşan ve trombosit yapımını sağlayan hücrelerin çoğalması ve farklılaşması. Ana hücre megakaryoblastlar hemositoblastlardan türer. Hemositoblastlar kemik iliğindeki tüm kan hücrelerinin ortak öncülüdür.

Megakaryoblastlar olgunlaşırken giderek büyür ve çok çekirdekli megakaryosit adlı dev hücrelere dönüşür; bunlann çapı 100 mikronu bulabilir. Kan damarlannın yakınında bulunan bu hücrelerin sitoplazması içinde oluşan zarlar sitoplazmadan parçalann aynlmasına neden olur. Bu parçalar trombositlerdir; serbest hale geldikten sonra kana kanşır. Megakaryosit, sitoplazmasının büyük bir bölümünü kaybettiğinde yıkıma uğrar ve makrofajlar tarafından ortadan kaldınlır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here