Suçlama Sistemi

0
867

Suçlama sistemi, hukukta, delilleri toplama ve sunmada kullanılan iki sistemden biri. Öbürü soruşturma sistemidir. Daha çok Angloamerikan gelenek hukukunun geçerli olduğu ülkelerde uygulanan suçlama sisteminde delil ve tanıklar taraflarca sağlanır, tartışılır ve sorgulanır. Taraflardan her biri kendi soruşturmasını bizzat yürütmekle yükümlüdür. Ceza yargılamasında kamuyu temsil eden iddia makamına polis kurumu yardım ederken, savunma araştırma kaynaklannı kendisi bulur.

Her iki taraf davetiyeyle tanıkların hazır bulunmalarını sağlayabilir, karşı tarafın tanıklannı sorgulayabilir. Jürili mahkemelerde yargıcın işlevi başkanlık etmek ve hukuk açısından hakemlik yapmaktır. Yalnız bazı ender durumlarda hukuki bir sorunu ya da bir olguyu açıklığa kavuşturmak amacıyla sorgulamaya katılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here