Sabit Bin Kurra

0
1772
Sabit Bin Kurra

Sabit bin Kurra (d. y. 836, Harran – ö. 901, Bağdat), Arap matematikçi, hekim ve düşünür. 9 yüzyılda hızlı bir gelişme gösteren Arap-İslam kültürünün temsilcilerinden biridir.

Sabit Bin Kurra

Varlıklı bir ailenin oğluydu. Bazı kaynaklara göre sarraflıkla da büyük bir servet edindi. Bu olanaklarla gittiği Bağdat’ta kapsamlı bir matematik ve felsefe öğrenimi gördü. Doğduğu kente döndüğünde, hala Sabiiliğe ve öteki Helenistik putperest inançlara bağlı dindaşları felsefi görüşlerini tepkiyle karşıladı. Yerel bir din mahkemesinde yargılanmak üzere çağrılınca yanlış felsefi görüşlerinden vazgeçtiğini açıkladı ve Harran’ı terk ederek yargılanmaktan kurtuldu. Kofortusa kasabasında karşılaştığı Muhammed bin Musa’yla birlikte Bağdat’a gitti. Orada Abbasi halifesi Mutezid’in (hd 892-902) danışmanlan aracılığıyla sarayın gökbilgini oldu. Ömrünün geri kalan bölümünü sarayda matematik, felsefe ve tıp konularında yazmakla, aynca Yunanlı matematikçilerin yapıtlarını çevirınek ve öğrerımekle geçirdi. Başlıca yapıtları arasında İhtisaru’l-Mantık, Kitabü ji’t-Tasavvuf ji Eşkali’l Kıyas ve Kitab ji Sebeb Kevni’l-Cibal sayılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here