Rüya Nedir ?

0
983
rüya

Hayatımızın üçte birini da geçiriyoruz. Bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesinin uykuda geçirilmesi anlamına geliyor. Uyku, gündelik hayatın getirdikleri nedeniyle yorgun düşen insan bedeninin gerçek dinlenme zamanı. Uyku esnasında beynimizin çalışmayı sürdürürken ürettiği rüyaların gizemine uzmanlar çeşitli yorumlar getiriyor. Ancak yanıtlar henüz netleşebilmiş değil.

Rüya nedir sorusunun yanıtı henüz tam olarak verilebilmiş değil. Rüyalar, eski çağlardan beri İnsanların ilgi alanlarından biri olageldi. İnsanoğlu, ilk çağlardan beri rüyasında gördükleri ile bugünü ve geleceği yorumlama, gelecekten haber alma merakından hiç vazgeçmedi ve rüyaların gizemini böylelikle anlamlandırmayı yeğledi. İlkel toplumlar, rüyalara çok daha derin anlamlar yüklediler. Rüyalar, tanrılar tarafından verilen armağan ya da cezalar olarak kabul edildi. Rüyanın gizemini çözmek de kahinlere bırakıldı. Rüyaların ilk kez kimlerce yorumlandığı bilinmiyor.  Ancak Babil kahinlerinin bu konudaki ustalıklarının dillere destan olduğu bilinen bir gerçek. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Araplar rüya yorumlarıyla ilgili kitaplar yazdılar. Ardından tıp dünyası da tüm bu gelişmelere gözlerini ve kulaklarını kapalı tutamayarak rüyaların gizemli dünyasına dalıverdi.

Hemen herkesin bir şekilde isminden haberdar olduğu ünlü psikanalist Sigmund Freud, rüyalarırnızın bilinçaltına gizlenen istek, korku, yaşanmış olaylardan oluştuğunu ve bizi yönlendiren itici gücün bilinçaltımız olduğunu ileri süren tezini ortaya attığında bilim ve tıp dünyasında yer yerinden oynamıştı.

rüya

Freud’ a göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı bu tür duygu, istek ve olaylar ortaya çıkabilmek için yol arar.

Bunlardan bazıları da rüyalar halinde kendilerini gösterir. Freud’un ekolünü devam ettiren psikanalistler de rüyalara büyük değer verir ve bilinçaltımızın kilidini açacak anahtar olarak rüyaları görür. Onlar, rüyaları bilimsel şekilde açıklayarak hastaların bilinçaltını kavramaya, derinliklerde gizlenen duyguları, sorunları ortaya çıkarıp, tedavi etmeye çalışırlar. Ancak Freudyen olsun olmasın rüyalar tüm psikanalistlerin hastalarını çözümleme yollarından biri olmayı sürdürüyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here