Mirasçı Nedir ? Mirasçı Kime Denir ?

0
3528
mirasçı

Mirasçı, ölen bir kişinin mal varlığının ölüme bağlı bir tasarrufla ya da ilgili hukuk kuralları gereği aktarıldığı kişi. Miras bırakanın kendi iradesiyle külli halef olarak atadığı kimse atanmış (mansup) mirasçıdır. Miras bırakan mirasçıları arasında bir zaman sıralaması da yapabilir. Bu durumda miras bırakanın ölümüyle mirasçılık sıfatını kazanan ve kendisine düşen miras payının belirli bir zaman sonra ya da ölümüyle başka mirasçılara geçmesi öngörülen kişi ön mirasçı olarak anılır. On mirasçıdan sonra mirasın aktarıldığı kişi art mirasçı sıfatını taşır.

mirasçı

Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufunun bulunmadığı durumlarda mirasçılık sıfatı ilgili hukuk kurallarına göre belirlenir. Türk Medeni Kanunu kanuni mirasçı sıfatını taşıyan bu mirasçılar bakımından temelde zümre ilkesini benimsemiştir. Buna göre kanuni mirasçılar , kan akrabaları (füruğ, baba ve anne, büyükbaba ve büyükanne ile onların baba ve arıneleri), evlatlık ve onun füruğu ile hayatta kalan eşten oluşur. Eşin miras payı çeşitli durumlara göre değişir. Olenin füruğunun olması durumunda, sağ kalan eş terekenin yarısının intifa hakkını ya da dörtte birinin mülkiyetini seçebilir. Bu oranlar öbür kan akrabalarıyla birlikte mirasçı olması durumunda artar.Nesebi sahih olmayan çocuk, nesebi sahih çocuğa düşen payın yarısını alır. Evlatlık ve füruğunun mirasçılığı nesebi sahih füruğ gibidir. Mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası, büyükbaba ve büyükanneleri ile baba ve annelerinin. erkek ve kız kardeşlerinin irıtifa hakları saklı kalmak üzere devlete aktarılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here