Mantar İlacı

0
1942

Mantar İlacı, FUNGİSİT ya da ANTİMİKOTİK olarak da bilinir, tarım ürünlerinde ve süs bitkilerinde çok önemli ekonomik kayıplara neden olan mantarların gelişmesini önlemek ya da bu mantarları yok etmek amacıyla kullanılan zehirli maddelerin ortak adı. İnsanların ve evcil hayvanların sağlığına zarar veren mantarlara karşı kullanılan zehirli maddeler de bu adla anılır.

Mantar ilaçları genellikle toz ya da sıvı halinde püskürtülerek kullanılır. Yalnızca tohumlar söz konusu olduğunda ilacın henuz çimlenmemiş tohumlar üzerinde koruyucu bir katman oluşturması sağlanır; buna karşılık ilaç bütün bitkiye uygulandığında dokulara dağılarak hastalığı, Yok etmeye ya da bitkiyi korumaya yönelık olarak işlev görür. Bilinen en eski mantar ilaçlarından biri sönmüş kireç, göztaşı (bakır sülfat) ve suyun karışımından oluşan bordo bulamacıdır: bu kanşırn başta asma olmak üzere çeşitli meyve ağaçlarındaki mantar hastalıklarına karşı kullanılır. Bunun dışında çeşıtli bakır bileşikleri ve kükürt ayrı ayrı ya da karışım halinde uygulanır.

Bugün daha çok, çeşitli mantar tiplerine karşı denetleyici ve koruyucu etkisinden ve özel uygulama bıçimlerinden ötürü yapay organik bileşiklerden yararlanılır. Kadmiyum klorür ve kadmiyum süksinat çim bitkilerindeki, civa (II) klorür yumru ve soğanlardaki hastalıkların denetiminde uygulanan bileşiklerdir. Kloropikrin, metil bromür, formaldehit ve potasyum permanganat ile bazı antibiyotikler ise (örn. streptomisin, terramisin, griseofulvin ve sikloheksimit) mantar öldürücü olarak kullanılır. Doğada, bitkilerin kabuk, meyve, yaprak gibi çeşitli bölümlerinde kendiliğinden oluşan antifungal maddelere rastlanır.

Örneğin, kömür ya da odun katranından çıkarılan kreozot maddesi mantarların etkisi sonucu çürümeyi önlemek amacıyla telefon direklerinin ve demiryolu traverslerinin kaplanmasında kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here