Mal Bildirimi

1
1585
Mal Bildirimi

Mal bildirimi, İcra takibinde, borçlunun, alacak ve haklarının borcuna yetecek bir miktarını, bunların cinsini ve niteliklerini, yaşayış biçimine göre geçim kaynaklarını ve borcunu nasıl ödeyebileceğini İcra dairesine yazılı ya da sözlü olarak bildirmesi.

İcra takibi üzerine yedi günlük itiraz süresi içinde ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu, bu süre içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. İtiraz durumunda ise bu itirazın kaldırılmasına değin mal bildiriminde bulunmak zorunda değildir. İtirazı kaldırılan borçlu kaldırma kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak üç gün içinde mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür. Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan borçlu, alacaklının istemi üzerine mal bildiriminde bulununcaya değin icra tetkik mercii yargıcı tarafından hapisle baskı altına alınır. Bu yola bir kez başvurulabilir ve hapis süresi üç ayı geçemez. Süresi içinde mal bildiriminde bulunmama ve gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma ayrı birer suç olarak düzenlenmiştir. Daha önce malı olmadığını bildiren ya da borcuna yetecek kadar mal göstermeyen borçlu, sonradan kazandığı malları ve gelirindeki artışları icra dairesine yedi gün içinde bildirmek zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde hapis cezasıyla cezalandırılır.

Mal Bildirimi

1982 Anayasası’nın 71. maddesinde kamu hizmetine girenler için de mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü öngörülmüştür. Devlet Memurları Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, devlet memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları ile alacaklarını ve borçlarını yönetime bildirmek zorundadır.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here