Karbon Sülfür

0
4896
Valin

Karbon sülfür (CS2), kolayca alevlenen, renksiz, uçucu, zehirli sıvı. Büyük miktarlarda reyon (suni ipek), selofan ve karbon tetraklorür üretiminde kullanılan bu bileşikten, aynca bazı özütleme süreçlerinde, kauçuğun sertleştirilmesinde ve cevherlerin zenginleştirilmesi işlemlerinde kullanılan bazı kimyasal ürünlerin hazırlanmasında da yararlanılır.

Karbon sülfür uzun yıllar, odunkömürü ile kükürt buharlarının 750°C – 1.OOO°C’de tepkimesi yoluyla üretildi. Ancak, 20. yüzyıl ortalarına gelindiğinde bu yöntemin yerini doğal gazın kükürtle tepkimesine dayanan başka bir yöntem aldı.

Karbon sülfürün sıvı ve katı yağlar ile mumların özütlenmesinde kullanımı, zehirliliği daha düşük olan ve daha zor alevlenen çözücülerin bulunmasıyla büyük oranda azalmıştır. Reyon ve selofan üretiminde, karbon sülfürün selüloz ve sud kostikle tepkimeye girmesi sonucu asıltı halinde selüloz ksantat çözeltisi oluşur; daha sonra bu çözelti seyreltik sülfürik asit içine çekilerek selüloz film ya da lif biçimine dönüştürülürken karbon sülfür tekrar serbest olarak açığa çıkar.

Karbon sülfürün yoğunluğu sudan daha fazladır ve suda çok az çözünür. Kaynama noktası 46,3°C, donma noktası -110°C’dir, havadan daha ağır olan buharı çok kolay yanar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here