Hapsen Tazyik Nedir ?

0
10215

Hapsen Tazyik, bir kişinin, yasanın açıkça öngördüğü durumlarda yargıç kararıyla bir süre hapsedilerek belli bir davranışta ya da edimde bulunmaya zorlanması. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na (HUMK) göre tanıklıkta bulunma zorunluluğu altındaki bir sanık, cevap vermekten ve yemin etmekten kaçınırsa önce para cezasına çarptırılır, sonraki duruşmada da bu tutumunda direnirse mahkeme kararıyla 15 günü geçmemek üzere hapsedilir (m. 271). Türk icra hukukunda hukuki taahhütlerden dolayı hapsen tazyik yolu ilke olarak kapalıdır.

Bunun istisnaları kötü niyetli borçlunun bu yoldan cezalandırılmasını öngören ıcra Iflas Kanunu’nun 331-334. maddeleri ile mal bildirimi konusundaki hükümdür. Kanunun 76. maddesine göre, mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine, bildirimde bulununcaya değin icra tetkik hakiminin kararıyla yalnız bir kez ve 3 ayı geçmemek üzere hapsedilerek bildirimde bulunmaya zorlanabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here