Erdoğan Yeni Yasayı Onayladı

0
549

Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, 6736 sayılı birtakım alacakların tekrar yapılandırılmasına dair yasası anayasanın 89. Maddesinin birinci fıkrası ile 104. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak için başbakanlığa gönderdi.

Cezalar tekrar yapilandirilacak

Maliye bakanlığına ilişik öğrenim dairelerince takip edilen vergi ve bunlarailişkin vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş fiyatı ve rtük yönetimsel para cezaları, gümrük vergileri, gayrimenkul kültür varlıklarının korunmasına katkı oranı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik yardım primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara dair her çeşitli faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları tekrar yapılandırılacak.

 

fft99_mf6913022

 

30 haziran’dan önce olanlar…

Ek olarak belediyelerin yönetimsel para cezaları, su, atık su ve katı atık fiyatı alacakları, belediyelere ödenmesi lazım olan paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016’ya dair 30 haziran’dan şekilde tahakkuk eden vergi ve bunlara ilişik vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da tekrar yapılandırma dâhilinde yer alacak.

Yapılandırmalar, 30 haziran da dahil, bu tarihten önceki devri kapsayacak.

Katileşmiş kamu alacakların esas tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara yapılan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme bedeli yerine vatan içi üfe asıl alınarak tespit edilecek tutar ödenecek

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here