Çarpışma Kuramı

0
2722
Çarpışma Kuramı

Çarpışma Kuramı, özellikle gazların kimyasal tepkime hızlarının saptanmasında kullanılan kuram. Çarpışma kuramı, bir tepkimenin oluşabilmesi için tepkimeye giren atomların ya da moleküllerin bir araya gelmesi ya da birbirleriyle çarpışması gerekliliği üzerine kurulmuştur. Bununla birlikte tüm çarpışmalar kimyasal değişimle sonuçlanmaz. Çarpışmanın kimyasal değişim oluşturmada etkili olabilmesi için, bir araya gelen atomların ya da moleküllerin iç enerjilerinin en düşük değerinin tepkimenin etkinleşme enerjisine eşit olması gerekir. Ayrıca, çarpışan taneciklerin atom ve elektronların yeniden düzenlenmesine uygun bir biçimde yönlenmesi gerekir. Bundan ‘dolayı çarpışma kuramına göre, bir kimyasal tepkimenin oluşma hızı etkin çarpışmaların frekansına eşittir. Çarpışmaların atomik ve moleküler frekansları, kinetik kuramı kullanılarak belli bir hassaslıkta sadece gazlar için hesaplanabilir. Bu nedenle çarpışma kuramının uygulaması gaz haldeki tepkimelerle sınırlıdır.

Çarpışma Kuramı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here