Çağrışım Testi

0
1709

Çağrışım testi, psikolojide, zihinsel yaşamın örgütleniş biçimini, özellikle algılama, anlam, bellek, dil, usavurma ve güdülenmenin altında yatan bilişsel bağlantılara dayanarak incelerneyi amaçlayan test. “Serbest çağrışım” testinde, deneğin, kendisine verilen bir sözcük, bir kavram ya da başka bir uyarana yanıt olarak aklına gelen ilk sözcüğü söylemesi istenir. “Kontrollü çağrışım”da, uyaran ile yanıt arasında önceden belli bir ilişki saptanabilir; örneğin denekten, kendisine verilen sözcüklerin karşıtlarını söylemesi istenir. Ozel amaçlarla daha karmaşık çözümlernelere başvurulsa da, çağrışım testinin sağladığı temel veriler, her yanıt için geçen tepki süresi ve deneğin söylediği sözcüklerdir.

Çağrışim testi, özellikle kişiliği ve patolojik yönlerini incelemek amacıyla psikanalizde de yaygın olarak kullanılır. Kişilik patolojisinin incelenmesi söz konusu olduğunda, test sırasında kullanılan bazı uyaranıarın canlandırdığı duygusal anılar ya da düşünceler karşısında deneğin tepkisi, sıradan olmayan ve deneğin kişiliği konusunda ipuçları veren bazı çağnşımlara ya da çoğu kez, tepki süresinin olağanın dışına çıkacak kadar uzun ya da kısa olmasına yol açabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here