Askeri Suç

0
1826

Askeri Suç, yalnızca askerler tarafından işlenebilen, Türk Ceza Kanunu ya da başka ceza yasalarınca düzenlenınemiş bulunan ve askeri bir hizmet ya da askeri görevin ihlalini ya da askeri bir yararın bozulmasını ifade eden suç.

Askeri ceza hukukunda askeri suçlar ikiye ayrılmıştır: Salt askeri suçlar ve askeri suç benzerleri. Bu suçlardan salt askeri suçlar, yukarıda tanımı yapılan suçlardır. Askeri suç benzerleri de, askeri bir hizmetin varlığını ve suç işleyen kişinin asker olmasını gerektirmekle birlikte, nitelikleri bakımından başka ceza yasalarında da yer alan suçlardır.

“İffetsiz bir kadınla evlenmek, askerlikten firar, kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek, bir gemi veya uçağı veya müstahkem mevkii düşmana teslim etmek, itaatsizlikte bulunmak” gibi eylemler yalnızca Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan, askerler tarafından işlenebilen salt askeri suçlardandır. “Askerin aşırı derecede sarhoş olması, askeri eşyayı çalma” suçları, benzer düzenlemeler genel ceza yasalarında da bulunduğundan, askeri suç benzerleridir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here