Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Okuryazar No Comments

Vaskülit

Vaskülit, kan damarı duvarındaki iltihabı belirtmek için kullanılan genel terim. Bazı olgularda patolojik süreç aynı anda değişik tipte damarları, bazen de tam tersine tek tip damar yapısını (örneğin yalnız atardamarları, toplardamarları ya da kılcal damarları) etkiler. İkinci tip olgular arterit (atardamar iltihabı), flebit (toplardamar iltihabı) ve kapillarit (kılcal damar iltihabı) olarak adlandırılır. Bununla birlikte vas kül it terimini arteritle eşanlamlı kullanan uzmanlar da vardır. Önemli vaskülit türleri arasında panarterit nodoza, alerjik granülomatoz, Wegener hastalığı, aşırı duyarlılık vasküliti, dev hücreli arterit (temporal arterit, Takayaşu arteriti) ve Bürger hastalığı sayılabilir.

Vaskülit


Yorum Yap