Alahan Manastır

Alahan Manastırı

Alahan Manastırı, Alacahan Manastırı olarak da bilinir, Mut-Karaman yolu üstünde 5-6. yüzyıllarda yapıldığı sanılan Bizans yapı grubu. Gezgin Evliya Çelebi'nin Kal'a-i Takyanos, Leon Comte de Laborde'nin de Alacahan olarak adlandırdığı...
Abbas Hilmi Paşa

Abbas Hilmi Paşa

Abbas Hilmi Paşa, ikinci ABBAS olarak da bilinir (Doğum 14 Temmuz 1874, İskenderiye - Ölüm 20 Aralık 1944, Cenevre), son Mısır hıdivi. 1892'den İngiliz yönetiminin kurulduğu 1914'e değin görevde kalmış,...
Abu Dabi

Abu Dabi

Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan emirliklerden biri. Sınırlarının tartışmalı olmasına karşın, ülkeyi oluşturan yedi emirlik içinde en büyüğüdür. Bütün federasyon topraklarının dörtte üçünü aşan, 77.700 km"lik bir yüzölçüme sahiptir. Kıyı kesimlerinde ve Basra Körfezinde...
Vikingler

Vikingler

Vikingler Kuzey Halkları olarak da bilinir, 911. yüzyıllar arasında Avrupa'da geniş toprakları ele geçirip sömürgeleştiren ve Avrupa tarihi üzerinde derin etkiler bırakan savaşçi ıskandinav halkları. İngiltere'ye yönelik viking saldırıları 8.yüzyılın sonlarında başladı. Ünlü...
viking gemisi

Viking Gemisi

Viking Gemisi, Avrupa'nın kuzey ülkelerinde 1500 yılı aşkın bir süre yaygın olarak kullanılan, tarihsel öneme sahip yelkenli ve kürekligemi tipi: Uzunlukları 14-23 m arasında değişen ve ahşap bindirme yöntemiyle inşa...