Abu Dabi

Abu Dabi

Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan emirliklerden biri. Sınırlarının tartışmalı olmasına karşın, ülkeyi oluşturan yedi emirlik içinde en büyüğüdür. Bütün federasyon topraklarının dörtte üçünü aşan, 77.700 km"lik bir yüzölçüme sahiptir. Kıyı kesimlerinde ve Basra Körfezinde...
Vikingler

Vikingler

Vikingler Kuzey Halkları olarak da bilinir, 911. yüzyıllar arasında Avrupa'da geniş toprakları ele geçirip sömürgeleştiren ve Avrupa tarihi üzerinde derin etkiler bırakan savaşçi ıskandinav halkları. İngiltere'ye yönelik viking saldırıları 8.yüzyılın sonlarında başladı. Ünlü...
viking gemisi

Viking Gemisi

Viking Gemisi, Avrupa'nın kuzey ülkelerinde 1500 yılı aşkın bir süre yaygın olarak kullanılan, tarihsel öneme sahip yelkenli ve kürekligemi tipi: Uzunlukları 14-23 m arasında değişen ve ahşap bindirme yöntemiyle inşa...