Ana Sayfa Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler hakkında ansiklopedik bilgiler, Sosyal Bilimlerin yer aldığı internet veri bankası.

Dünyanın En Güzel Yedi Harikası

İnsanoğlu çağlar içerisinde, uzun zaman kendinden bahsettirecek, geleceğin hayran kalacağı ve üstelik tarih kitaplarında yerini alabilecek eserler vermeye çalışmıştır. Dolayısıyla de daha iyisini, daha güzelini yapabilme isteği insanoğlunun her...

Su Faturasında Tasarruf Yapma Yolları

Evdeki alışkanlıklarınızın kimilerini değiştirmeniz biçiminde su faturalarınızı çok ciddi düzeyde aşağıya çekmeniz olasıdır. Evde kaç insan yaşıyor ise o insanların aşağıdaki tedbirleri alması biçiminde şaşıracağınız bakiyede aylık su faturanızın...

Bulutların Oluşumu Ve Özellikleri ?

Tabiat çok tuhaf ve bir çok da mucizeler ile dolu bir çok enstrümana sahiptir. Bu mucizevi enstrümanlar içinde ise bulutlar da bulunur. Günlük yaşamda sıradan bir şey vb. Söz...

Platon’a Göre İdeal Devlet

Platon’a göre devletin amacı bütün topluma mutluluk sağlamaktır. Devlette aranılacak 2 özellik; ölçü ve doğruluktur. Platon ideal devleti 3 sınıfa ayırmaktadır. Bu sınıflar besleyiciler, koruyucular ve yöneticiler sınıfıdır. En altta...

Kişilik Tipleri

Holland'a göre 6 tür kişilik tipi vardır. Gerçekçi Tipler: Atak, kas etkinliği ve motor koordinasyonunu gerektiren işlerde başarılı, erkeksi, bedence güçlü, sade, doğal insanlardır. Açık havada çalışmayı tercih ederler. İnsanlar...

İletişim Engelleri

İletişim, düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. İletişim engelleri ise şöyle sıralanabilir.  Emretme-yönetme, uyarma-tehdit etme, ahlak dersi ve vaaz verme(akıl verme), yargılama-suçlama, ad takma-alay etme, güven verme-teselli etme, işi...

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. “Şapkalar” düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe rengin simgelendiği düşüncelerin belirli bir...

İlişkilerin Ölçüsünü Belirleyen Alanlar

İlişkilerin ölçüsünü 4 alan belirler: Mahrem alan, kişisel alan, sosyal alan ve genel alan.  Mahrem alan: 45 cm’ye kadar olan alandır. Buraya yaklaşılması insanları çok rahatsız eder. Kişisel ve sosyal bölgelerimize yabancıların girmesine...

Ergenlerde Yalnızlık ve Benlik Gelişimi

Her birey toplumsal gruplarda kendine bir yer edinmek, sosyal ortamda yer almak ister. Bazen de kendini yalnız hissedebilir. Yaşımız ne olursa olsun sosyal ilişkiler hepimiz için çok önemli, birileriyle ilişki...

Çoklu Zeka ve Zeka Türleri

Çoklu Zeka Kuramı bireyleri zeka düzeylerinin farklı olduğunu her birine ait farklı yetenekler olduğunu ve zeka gücünün 8'e ayrıldığını söyler. Kuramın en nemli sayıltısı, her çocuğun bir veya birkaç alanda...