Ana Sayfa Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri hakkında ansiklopedik bilgiler, Fen Bilgilerinin yer aldığı internet veri bankası.

Altın Oran Nedir?

Doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği...
biyofizik

Biyofizik Nedir ?

Biyofizik, biyolojik sürelerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözümünde fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarından yararlanan bilim dalı. Temek kalıtım maddesi olan dezoksiribonükleik asidin (DNA) ve hemoglobin gibi proteinlerin molekül...
berilyum

Berilyum Nedir? Berilyum Elementinin Özellikleri

Berilyum (Be), eskiden (1957'ye değin) GLUSİNYUM, periyodik tablonun II a grubunda yer alan toprak alkali metaller grubundan kimyasal element. Sertleştirici olarak metalurjide, ayrıca nükleer teknolojide ve uzay teknolojisinde kullanılır....
beril

Beril Nedir?

Beril, berilyum aluminosilikat yapısında Be3Al2(SiO3)6 en yaygın berilyum minerali. Soluk mavi-yeşil renkli akvamarin, koyu-yeşil zümrüt, altın sarısı helyolit ve pembe morganit gibi bazı türleri mücevher olarak kullanıldığından eski çağlardan beri...
lakton

Lakton

Lakton, çoğunlukla, aynı moleküldeki bir karboksil grubu ile bir hidroksil grubunun ya da halojen atomunun molekül içi tepkimesiyle oluşan halkalı yapıdaki organik esterlerin ortak adı. Diketen (asetoasetik asit türevierinin...

Eser Element

Eser Element, biyolojide çok az miktarda bulunması canlılar için yeterli ve gerekli olan kimyasal elementlerin ortak adı. Eser elementler, genellikle hücre tarafından üretilen ve canlının yaşam süreçlerindeki biyokimyasal tepkimelerde...
Su Enerjisi

Su Enerjisi Nedir?

Su enerjisi, akmakta olan bir su kütlesinin, bir çark ya da benzeri bir aygıtı döndürmesi yoluyla elde edilen enerji. Olasılıkla İÖ 1. yüzyılda geliştirilen su çarkı, ortaçağ ve sonrasında...

Çevresel Jeoloji

Çevresel Jeoloji, Yer'in, insan yaşamını ve etkinliğini doğrudan etkileyen ya da bunlardan etkilenen yönleriyle ilgilenen bilim dalı. İnsanların deprem, toprak kayması, sel, yanardağ püskürmeleri, iklim değişiklikleri gibi jeolojık tehlikelerden...
Çarpışma Kuramı

Çarpışma Kuramı

Çarpışma Kuramı, özellikle gazların kimyasal tepkime hızlarının saptanmasında kullanılan kuram. Çarpışma kuramı, bir tepkimenin oluşabilmesi için tepkimeye giren atomların ya da moleküllerin bir araya gelmesi ya da birbirleriyle çarpışması...
carpisma

Çarpışma

Çarpışma, Çarpma ya da Şok olarak da bilinir, fizikte, iki ya da daha çok cismin ani ve kuvvetli bir biçimde doğrudan etkileşime girmesi. Cisimleri oluşturan malzemenin özelliklerinin yanı sıra,...