Ana Sayfa Edebiyat

Edebiyat

Edebiyat hakkında ansiklopedik bilgiler, Edebiyat bilgilerinin yer aldığı internet veri bankası.

Sözlü Edebiyat Dönemi

Sözlü edebiyat devri türklerin henüz makaleyi kullanmadıkları dönemi içermektedir. Sözlü şekilde meydana gelen mamüller dil aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne dek gelmiştir. Dinsel figürlerin bol miktarda yer almış olduğu...

Aziz Nesin Kimdir ?

1915’te İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’ni ve Harp okulunu bitirdi. Bir süre subaylık yaptıktan sonra gazetecilik yapmaya başladı. Cumhuriyet adlı bir magazin dergisi çıkaran Aziz Nesin daha sonra Sabahattin...

Nihal Atsız Kimdir?

12 Ocak 1905 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy'deki Fransız ve Alman okullarında yaptı. Kasımpaşa'daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Mektebi ile Haydarpaşa'daki Osmanlı İttihad Mektebi'nde, Kadıköy ve İstanbul Sultânilerinde...

Fakir Baykurt Kimdir?

1929'da Burdur’da doğan Fakir Baykurt, 1948'de Gönen Köy Enstitüsü’nü bitirdi. Beş yıl köy öğretmenliği yaptı. 1955 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki öğrenimini tamaladı. Ortaokul öğretmeni olarak Sivas, Hafik ve...

Külliye Nedir? Külliye Kavramı

Günümüzde külliye sözcüğü, bir cami çevresinde yapılmış medrese, sıbyan mektebi, türbe, tabhane ve başka işlevli yapılardan oluşan bir kompleks anlamında kullanılmaktadır. Oysa Arapça kökenli bu sözcük geçmişte böyle bir...
efsane

Efsane

Efsane, belli bir kişiyle ya da yerle ilgili olarak kuşaktan kuşağa aktarılan öykü ya da öyküler bütünü. Tıpkı halk masalları gibi doğaötesi varlıklara, mitolojik öğelere ve doğalolaylarla ilgili açıklamalara...

İskandinav Edebiyatı

İskandinav edebiyatı, İskandinav ülkelerinde Danca ile Isveç, Norveç, İzlanda ve Faroe dillerinde ortaya konmuş edebiyat yapıtlarının tümü. Finlandiya ekonomik ve coğrafi özellikleri bakımından bazılarınca bir İskandinav ülkesi sayılmakla birlikte,...

Damaksıl Nedir ?

Damaksıl, sesbilgisinde, damakta oluşturulan ünlü ve ünsüzlere verilen ad. Damaksıllar, dilin yüzeyinin sert damağa yaklaştırtlması ya da değdirilmesiyle oluşturulur. Almanca ich (ben) sözcüğündeki ch sesi ve Fransızca agneau (kuzu)...
Damaksıllaşma

Damaksıllaşma Nedir ?

Damaksıllaşma, sesbilgisinde, ünsüz seslerin dilin yüzeyinin sert damağa normal okunuşunda olduğundan çok yaklaştırılarak oluşturulmasına verilen ad. Örneğin Rusçada damaksıllaşmış ünsüzler, belli bir ünsüzle birlikte bir y sesi de. aynı...
iskoc edebiyati

İskoç Edebiyatı

İskoç edebiyatı, İskoç dilinde, İskoçya GaelCesinde, Lowland İskoç (Lallans) dilinde, standart İngiliz dilinde ya da bunların çeşitli bileşimleriyle yazılmış yapıtlan içeren edebiyat ürünleri. Bunlardan İngilizce yazılmış olanlar genellikle İngiliz...