Coğrafya

Coğrafya hakkında ansiklopedik bilgiler, Coğrafya bilgilerinin yer aldığı internet veri bankası.

Hava Tahmini

Hava Tahmini, fizik ilkelerinden ve çeşitli istatistiksel ve deneysel tekniklerden yararlanılarak hava koşullarının önceden saptanması çalışması. Hava tahmini, insanların günlük yaşamını etkileyen atmosfer olaylarının yanı sıra, atmosfer koşullarının değişmesine...
Podzol

Podzol

Podzol, çok soğuk iklimlerde, iğneyapraklı ormanlarda, fundalarla kaplı alanlarda ve tundra bölgelerinde rastlanan toprak türü. Bu topraklarda oluşan humus hafif polimerleşmiş maddeler (örn. fülvik asit) bakımından çok zengindir; topraktan...
podzol

Podzol Toprak

Podzol toprak, genellikle geniş yapraklı ormanlarda rastlanan, kısmen yıkanmış ve başka bölgelerden sularca taşınmış kil ve bir oranda demir yığışımlan içeren toprak türü. Bu tür topraklarda, humus yüzeyde yaklaşık...
Rüzgaraltı Adaları

Rüzgaraltı Adaları

Rüzgaraltı Adaları, Antil Denizinde, Büyük Okyanusta ve Atlas Okyanusunda yer alan değişik ada gruplarına verilen ortak ad. Antil Denizindeki Küçük Antiller'in kuzey ve batı ucunu oluşturan Rüzgaraltı Adalarının (İngilizce Leeward...
po-ırmagı

Po Irmağı

Po ırmağı, Latince PADUS, İtalya'nın en uzun ırmağı. Ülkenin batı sınırında yer alan Kott Alpleri üzerindeki Viso Dağından doğar ve doğudaki Adriyatik'e dökülür. Toplam uzunluğu 652, km'dir. Su toplama...

Pis Su Çamuru

Pis Su Çamuru, atık suların içinde bulunan ve tank ya da çukur toplama havuzlarında dibe çökerek biriken katı madde. Atık suların temizlenmesinde çeşitli yöntemler uygulanır; bunların başlıcaları kimyasal çökeltme,...
karbonat kayacı

Karbonat Kayacı

Karbonat Kayacı, temelolarak karbonat minerallerinden oluşan kayaçların ortak adı. Tortul kayaçlardan dolomit ve kireçtaşı en önemli karbonat kayaçlarıdır.
fish river canyon Namibia

Balık Irmağı (Fish River)

Balık ırmağı, Afrikaner dilinde Visrivier, Güneybatı Afrika'da (Namibia) akarsu. Kuzey-güney doğrultulu sıradağların doğusuna düşen Büyük Namaqualand'dan doğar ve bu plato boyunca güneye doğru akarak 300-700 m derinliğinde, çarpıcı güzellikte...
Kaduna ırmağı Nijerya

Kaduna Irmağı

Kaduna ırmağı, Nijerya'nın orta kesiminde, Nijer ırmağının ana kolu. Jos kentinin 29 km güneybatısındaki Jos Platosundan doğar ve kuzeybatı yönünde akarak Kaduna kentinin 35 km kuzeydoğusunda bir kavis çizer....
sicaklik dagilisi İzoterm

İzoterm

İzoterm, EŞSICAKLIK EĞİRİSİ olarak da bilinir, harita üzerinde aynı sıcaklıktaki noktaları birleştiren çizgi. Meteorolojide izotermler, Yer yüzeyi haritası ya da bir sabit basınç ya da yükseklik haritası üzerindeki sıcaklık...