Coğrafya

Coğrafya hakkında ansiklopedik bilgiler, Coğrafya bilgilerinin yer aldığı internet veri bankası.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biri. 85.000 km' dolayındakı yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 11'ini kaplar. Anadolu'nun batısındadır ve adını komşu olduğu denizden alır. Batı-doğu doğrultusunda genişliği, Çeşme'den...
simsek

Şimşek Nedir? Şimşek Hakkında Bilgi

Şimşek, atmosferin belirli bir bölgesinin havanın direncini yenecek düzeyde elektrik yüklenmesi durumunda oluşan, gözle görülebilir elektrik boşalması olayı. Şimşek genellikle kümülonimbus, kimi zaman da nimbostratus bulutlarında oluşur. Boşalma olayı...
Rüzgargülü

Rüzgargülü

Rüzgargülü, belirli bir bölgede, belirli bir zaman aralığındaki rüzgarlara ilişkin bilgi veren diyagram. Eskiden denizcilerin kullandıkları haritalar, sekiz (bazılarında 32) temel rüzgar yönünü gösteren rüzgargülleriyle süslenirdi. Günümüzde meteorolojide kullanılan rüzgargülleri...
Çakmaktaşı

Çakmaktaşı

Çakmaktaşı, Sileks olarak da bilinir, az katışkılı silis minerali kuvarsın çok ince taneli türü. Griden siyaha kadar değişen renklerde bulunan çakmaktaşı. karbonlu maddeler içerdiğinden ışığa karşı oldukça geçirimsizdir; ince...

Biyoklimatoloji (iklimbilim)

Biyoklimatoloji, fiziksel çevrenin canlılar üzerindeki etkisini inceleyen klimatoloji (iklimbilim) dalı. Yaklaşık 2 bin yıl önce Hippokrates'in Peri aeron, hydaton, topon (Havalar, Sular ve Yöreler Üstüne) adlı incelemesinde bu konulara...
Grönland Denizi

Grönland Denizi

Grönland Denizi, Danimarka ve Norveç dillerinde GRONLANOSHAVET, Kuzey Buz Denizinin dışa uzanan kesimi. Yüzölçümü 1.205.000 km''dir. Batıda Grörıland, doğuda Svalbard, kuzeyde Kuzey Buz Denizi, güneyde de Norveç Denizi ve...
Grönland Buz Katmanı

Grönland Buz Katmanı

Grönland Buz Katmanı, Danimarka dilinde İNDLANOSİS, Grönland Adasının yaklaşık yüzde 80' ini kaplayan tek parçalı buz katmanı. Kuzey yarıküredeki en büyük buz kütlesidir. Büyüklük bakımından Antarktika buz kütlesinden sonra...
Grönland Antisiklon Bölgesi

Grönland Antisiklon Bölgesi

Grönland antisiklon bölgesi, Grönland' ın iç kesimlerinde, buzul alanları üzerindeki yüksek basınç bölgesi. Aşağısında kalan soğuk buz yüzeyinin etkisiyle atmosferin alt katmanlarının soğumasıyla oluşur. Bu yüzden buz alanlarının hemen üzerindeki...

Hava Durumu

Hava Durumu, kısa bir zaman aralığı içinde belirli bir bölgede oluşan atmosfer koşulları. Hava durumu ile iklim arasındaki fark, iklimin uzun dönemli tüm atmosfer olaylarını, hava durumunun ise, sıcaklık,...

Hava Boşluğu

Hava Boşluğu, uçakların üzerine etkiyen hava alçalması. Eskiden bu olgunun basınç düşmesinden ya da bir vakum ortamdan kaynaklandığı sanıldığından, uçağın "hava boşluğu" na girdiği söylenirdi. Ama sonraları uçağı aşağıya bir boşluğun...