Ana Sayfa Arkeoloji

Arkeoloji

Arkeoloji hakkında ansiklopedik bilgiler, Arkeoloji bilgilerinin yer aldığı internet veri bankası.

Kurt Bittel

Kurt Bittel Kimdir? Hayatı ve Yapıtları

Kurt Bittel (Doğum 1907, Heidenheim, Almanya Ölüm 1991 ), Hitit arkeolojisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Alman arkeolog. Öğrenimini Tübingen Üniversitesi'nde tamamladı. 1930'da Marburg Üniversitesi'nde doktora yaptı. Aynı yıl Frankfurt'ta Roma Germen Kurulu'nda...
dikilitaş

Dikilitaş

Dikilitaş, tek parça taştan, genellikle kare kesintili, yukarıya doğru yükseldikçe daralan ve tepesi piramit biçiminde sonuçlanan sütun. En eski örnekleri Eski Mısır tapınaklarının girişlerinin iki yanına dikilidir. Mısır dikilitaşları,...
kybele

Kybele Nedir?

Kybele, BÜYÜK ANA TANRIÇA ya da KİBELE olarak da bilinir, Yakındoğu kökenli tanrıça. Luvi dilinde ve Kültepe tabletlerinde Kubaba olarak da geçer. Frigler bu adı Kubile (Matar Kubile) ve...
arykanda

Arykanda

Arykanda Antalya ili, Finike ilçesi, Arif köyünün Aykırıçay mahallesinde antik Lykia kenti. Yazılı kaynaklarda adına ancak Bizans Döneminde "Akalanda" olarak rastlanır. Adındaki "nd" harfleri yerli bir ad olduğunun göstergesidir. İÖ...
Aryballos

Aryballos

Aryballos, küçük, dar boyunlu, yuvarlak ya da damla biçimli Eski Yunan vazosu. Genellikle esans ve yağ şişesi olarak, daha çok da hamamlarda atletler tarafından kullanılırdı. Aryballos İÖ 9. yüzyılda Geometrik...
Parentalia

Parentalia

Parentalia, Eski Roma'da ölüleri anmak için düzenlenen dinsel törenler. 13 Şubat günü öğle vakti başlayıp 21 Şubat'ta sona ererdi. Başlangıçta, her ailenin kendi ölülerini andığı özel bir törendi. Zamanla...
pankration

Pankration

Pankration, Eski Yunan'da boksla güreşin birieşimine dayanan spor dalı. Yumruk dövüşü İÖ 685'teki, pankraıion ise İÖ 652'deki 25. Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı. Özellikle Spartalıların çok sevdiği pankration, yumruk ve tekmeyle...

Lydia (Lidya) Dili

Lydia dili, Batı Anadolu'daki Lydia Krallığı'nda konuşulan, Hint-Avrupa ailesine bağlı ölü dil. ABD'li arkeologların Lydia Krallığı'nın başkenti Sardes'te ortaya çıkarttıkları Lydia dilindeki metinlerin en eskileri İÖ 6. ya da...
Lydia

Lydia (Lidya)

Lydia, LiDYA olarak da okunur, Batı Anadolu'nun orta kesiminde antik bölge. Kuzeyde Mysia, batıda Lonya ve Eolis (Aiolis), güneyde Karia, doğuda da Frigya bölgeleriyle çevrilidir. Güney sınırını Messogis (bugün...

Eskatologya

Eskatologya, özellikle Musevilik ve Hıristiyanlıkta, kıyamet, ölülerin dirilmesi, Son Yargı ve benzer inançlarla ilgili ahiret öğretileri. Zerdüştlükte, yazılı kültüre geçmemiş halkların dinlerinde, eski Akdeniz ve Ortadoğu kültürleri ile Doğu...